interthk logo

Programma na 2020

Na 2020 organiseert de Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde geen bijscholingen meer. Bij ons kan u zich dus niet meer inschrijven voor nieuwe activiteiten. Op deze pagina vindt u nog wel de richtlijnen en het sjabloon van ons klassieke programma van vroeger. Hopelijk kan dit dienen als inspiratie voor mensen die zelf bijscholingen en peer reviews willen organiseren. Op de website van het RIZIV vindt u daarover nog meer nuttige info; zie de pagina met nuttige links.

Typische programma en richtlijnen

Hieronder onze richtlijnen voor deelnemers.

Lezing en Peer Review gaan samen

We organiseerden twee opleidingsavonden per jaar: elk bestond uit een lezing gevolgd door een peer review. En dit op elke deelnemende universitaire campus. Maar om organisatorische redenen was het niet mogelijk om enkel voor de lezing of enkel voor de peer-review in te schrijven. Deelnemers moesten zich steeds voor beide items op eenzelfde dag inschrijven, dus ze betaalden steeds voor de volledige avond. Het stond hen wel vrij slechts één van beide bij te wonen. Dat hield de administratie handelbaar.

Inschrijving geldig na betaling

De inschrijving was pas geldig na ontvangst van betaling. De datum van ontvangst van betaling gold mee als volgorde voor de inschrijving. Indien de groepen volzet waren, dan werd er contact opgenomen voor het zoeken van een uitwijkdatum.

Tijdige aanwezigheid vereist - én tot einde sessie

De Stuurgroep "Kwaliteitspromotie Tandheelkundigen" bij het RIZIV benadrukt dat de organisatoren van bijscholingsactiviteiten strikt dienen toe te zien op de aanwezigheden. Zowel op het tijdig aanwezig zijn, als op het niet vroegtijdig verlaten. Indien de organisatoren hierin niet optreden, kan het verlies van erkenning van de bijscholingsactiviteit als straf worden opgelegd; en dit voor alle aanwezigen! Om de aanwezigheden te kunnen bewijzen, doen organisatoren er goed aan om de deelnemers een aanwezigheidslijst te laten handtekenen aan het begin en einde van telkens lezing en peer review.

Als organisator vroegen wij dan ook dat de deelnemers zich strikt aan die voorschriften en uren hielden. Bij niet naleving ervan zou hun RIZIV-nummer NIET op de lijst met aanwezigen geplaatst worden; en zouden hun bewijsstrookjes niet gehandtekend worden.

Privacy

De Interuniversitaire Samenwerking Tandheelkunde bewaarde de persoonsgegevens uit de inschrijvingen om deze lezingen en peer reviews te kunnen organiseren volgens de RIZIV-normen; en om de deelnemers daarover te kunnen contacteren indien nodig. Voor meer info over deze gegevensopslag conform de nieuwe GDPR privacy-wetgeving, zie de Help pagina.

Sprekers en Onderwerpen voor <jaartal>

De sprekers en onderwerpen voor <jaartal> zijn:

Datum, Aanvangsuur en Locatie van de lezingen

Datum:
(dd / mm / yyyy)
Aanvangsuur: Campus: Onderwerp:
dd / mm / yyyy 19.00u <campus> <titel lezing>
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...
... ... ... ...

De praktische organisatie en routebeschrijving vond men bij de Regeling per Campus.

Inschrijvingsformulier

De deelnemers konden zich inschrijven via e-mail, of via een PDF-formulier dat ze hier konden downloaden en via de gewone post opsturen.

Inschrijvingsmail

Hier vond men de link naar een voorgedefinieerde e-mail, die automatisch geopend werd in het mailprogramma, en die men enkel nog moest invullen en versturen. Dit vaste mailsjabloon voorkwam fouten en kan in HTML eenvoudig gerealiseerd worden met het "mailto" commando. Zoek even op internet voor de juiste mailto-syntax indien u deze methode ook wilt gebruiken.

Maar bij ons kan u zich na 2020 dus niet meer inschrijven voor bijscholingen.

Design: ©2015 Geert Keteleer   -   Laatste wijziging: 17 april 2024